search

close

Kas ir kritika

line

Kritika – ir izteikts vērtējums par cilvēka rīcību, kur uzsvars tiek likts uz kļūdām, neprecizitātēm, ko vajadzētu darīt savādāk.

DESTRUKTĪVA (negatīva) KRITIKA – kritika, kas balstās pamatā uz negatīvu attieksmi pret cilvēku, nevis cilvēka uzvedību (piem. nevis pateikt ko cilvēks nav izdarījis, bet kāds ir pats cilvēks). Tiek izmantots kā soda veids, kā demonstrēt savu pārākumu. Destruktīvas kritikas mērķis nav meklēt risinājumu, tā tiek izmantota, kā vainošanas instruments, kā sods, citreiz kā pazemošana.

Cēloņi, kāpēc šādu kritiku izsaka, ir vēlme atrast kādu citu vainīgo, kā pamatā bieži vien ir nevēlēšanās pašiem uzņemties atbildību. Bieži vien kritizē tādi cilvēki, kuri baidās, ka viņus pašus kritizēs.

KOSTRUKTĪVA (pozitīva) KRITIKA – kritika, kuras mērķis ir kaut ko uzlabot, lai sasniegtu labākus rezultātus nākotnē. Vērsta uz konkrētu cilvēka uzvedību, nevis cilvēku pašu. Vairāk kā atbalsts vai palīdzība cilvēkam, pret kuru kopumā ir pozitīva attieksme. Kritikas izteicējs ir ieinteresēts darbību pozitīvā rezultātā. Var norādīt ne tikai uz kļūdām pagātnē, bet arī – kas būtu konkrēta vēlamā rīcība, darbības nākotnē.

Kā izteikt kritiku:
Kritizējot ir svarīgi vienmēr norādīt arī to, kas ir labi, kas ir pozitīvi, veiksmīgi izdarīts. Kritiku labāk neizteikt publiski – citu cilvēku klātbūtnē. Izsakot kritiku, bieži vien netiek nodalīts emocionālās reakcijas no  sakāmā, kā rezultātā beigās nav runa par to, ko cilvēks ir darījis, bet  par cilvēku pašu. Šādas kritikas rezultātā loģiska rīcība – vēlme  aizsargāties.

Kā uzklausīt kritiku:
Ja uzklausot kritiku, gribas agresīvi aizsargāties, tad es esmu  emocionāli noreaģējis uz to, ko otrs saka, un sāku izmantot tādus pašus  paņēmienus – gribu arī nolikt pie vietas, parādīt savu pārākumu. Sākas  cīņa un tā nav konstruktīva rīcība. To kā mēs uztveram kritiku nosaka arī mūsu pašnovērtējums.

VN:F [1.9.22_1171]
5.0/5 (1 balss)

line
Related posts